Paci Doki lovasterápia » Rólunk
LovasterápiaHippoterápiaGyógypedagógiai lovaglásA Lovasterápia hatásaiJárástanító készülékAutizmusRett szindrómaVitionadó 1% - támogatás
MagyarAngol
Rólunk
Honlaptérkép
Elérhetőség
Rólunk a média (videók)
Fényképalbum
Videók
Lovasterápia
Hippoterápia
Gyógypedagógiai lovaglás
A Lovasterápia hatásai
Járástanító készülék
Autizmus
Rett szindróma
Vition
adó 1% - támogatás
Akut pszichiátriai kórházi betegek csoportterápiája
Fejlesztő játszótér
Ajánlott oldalak
Filozófiánk (Miért is?...)
Fejlesztési projekt
Kikapcsolódásként
Közhasznúsági jelentés
Egy terápiás ló emlékére
www.csemoivendeghaz.hu
Ingatlanok: Partner Ingatlan
Fordítás: Tündérmese Galéria
(festmény, vers, novella)
Paci Doki lovasterápia » Rólunk » Fejlesztési projekt
 
PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ
 1. A projekt címe: Komplex fejlesztés fogyatékkal élő gyerekek számára a Ceglédi kistérségben
 2. A projekt időtartama: 36 hónap
 3. A projekt helyszíne/i:
  1. Cegléd, Fejlesztő Központ
  2. Csemő, Gyöngyvirágos Tölgyes – Lovas tanya
 4. A térség problémái/szükségletei (adatok): A térségben élő, fogyatékos gyermeket nevelő családok számáról pontos adatok nem állnak rendelkezésre; szakemberek szerint 200 körül van a speciális fejlesztést igénylő, mozgáskorlátozott, halmozottan fogyatékos ill. mentális fogyatékossággal, tanulási, magatartási zavarral küzdő, valamint autizmussal élő gyermekek összlétszáma. Az iskoláskorú, fogyatékkal élő gyerekek többsége helyet kap ugyan valamilyen intézményben, illetve megkapják a törvényben előírt, képzési kötelezettségnek megfelelő időtartamú ellátást, de speciális, az állapotuknak megfelelő és egyénre szabott fejlesztésük nem megoldott. Ez elsősorban a halmozottan fogyatékos és speciális fejlődési zavarral (Rett-szindróma, autizmus) élőket és családjaikat érinti. Az ő ellátásukhoz és fejlesztésükhöz speciális tudású szakembergárdára lenne szükség, akik megfelelő kommunikációs és értelmi fejlesztés mellett, bizonyos fokú önellátásra is megtanítják a gyermekeket, ami nagymértékben könnyít mind a család, mind a társadalom terhein. Ehhez a gyógypedagógus, gyógytornász, orvos, hippoterapeuta, hidro- és balneoterápiás szakember együttműködésére lenne szükség. Az iskoláskor alatti gyerekeknél nagyon fontos lenne a korai beavatkozás, a fogyatékosság diagnosztizálása és a minél korábbi fejlesztés, ám ez a tanyavilágban, falvakban élő családok számára sokszor megoldhatatlan feladatot jelent az információhiány, szállítási, közlekedési lehetőség hiánya és a szülők ’rejtőzködő’, a helyzetet elutasító vagy szégyellő, vagy éppen beletörődő, passzív magatartása miatt. Nagyon fontos lenne a felvilágosítás, a fogyatékkal élőkkel szembeni szemléletváltás és a pozitív, segítő környezet, nem csak a fogyatékos gyermekek és szüleik, hanem az egészséges testvérek miatt is. Időben és megfelelő módon végzett komplex terápiákkal, amelyben az adott gyermek egészségügyi problémáit, mozgásfejlesztését és kognitív terápiáját egymással párhuzamosan, egymást támogatva és kiegészítve végzik a szakemberek, súlyosan fogyatékos gyermekeknél is jelentős javulás érhető el a programban szereplő terápiákkal.
  A jobb anyagi helyzetben és megfelelő, segítő környezetben élő fogyatékos gyereket nevelő család számára is nagyon nagy terhet jelent a fogyatékkal élő gyermek ellátása és fejlesztése, jellemző módon az édesanya munkából való kiszakadásával oldható csak meg, ami szép lassan e családok számára is az anyagi ellehetetlenülés irányába és sok esetben a család teljes fizikai és pszichés kimerüléséhez vezet.
  Több alapítvány is létrejött a térségben (Szimba Alapítvány, Paci Doki Alapítvány, Autista Alapítvány) szülők és szakemberek összefogásával a helyzet megoldására, a családok megsegítésére, amelynek köszönhetően a súlyos fogyatékkal élő gyerekek egy kisebb csoportja (10-12 fő) pályázati pénzekből gyógyúszásban és a csemői lovas tanyán ingyenes gyógylovaglásban vehet részt. Ezt jelenleg azok a szülők tudják felvállalni, akik személygépkocsival rendelkeznek és legalább az egyik szülő folyamatosan otthon van a gyermekkel és szállítani tudja őt a terápiás helyszínre.
 5. A projekt összefoglalása: A projekt keretében komplex fejlesztő program beindítására kerül sor a ceglédi kistérségben élő speciális ellátást igénylő fogyatékos gyermekek számára.
  A fejlesztés egyik eleme a Cegléden kialakítandó fejlesztő központban valósul meg, itt kapnák meg a gyerekek az állapotuknak megfelelő hidroterápiás és kognitív fejlesztést. Ebben a központban a tervek szerint 12 iskoláskorú, halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztése valósulna meg napi rendszerességgel és 20, egyéb fogyatékkal élő gyermek balneo- és hidroterápiás kezelést kapna heti 2 alkalommal, akiket a Ceglédi Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság ajánlása alapján választanának ki.
  A fejlesztés másik, fontos elemeként a ceglédi központból heti 2-3 alkalommal a csemői lovas tanyára szállítanák a gyerekeket a program keretében beindítandó mikrobuszos szállítószolgálat segítségével, ahol hippoterapeuták és gyógytornászok végeznék a lovasterápia-t. Ezen a helyszínen a halmozottan fogyatékos gyermekek számára egyéb alternatív terápiák is hozzáférhetők lesznek, illetve részben már jelenleg is zajlanak (méregtelenítés, masszázs, reflexológia).
  A két helyszínen zajló terápia együttesen járul hozzá a fogyatékkal élő gyermekek életminőségének javításához, mozgásuk, izomzatuk megfelelő fejlesztéséhez, valamint önállóságuk növeléséhez. A szülők számára nagy könnyebbséget jelent a gyermekek szervezett szállítása, ami a két helyszín közötti 8 km-es távolságon mikrobusszal zajlana a program keretében.
  A program sikeres lebonyolítása érdekében szükség lenne a fedett lovarda megvalósítására, mert jelenleg az őszi, téli hideg időszakban a terápiát kénytelenek felfüggeszteni, ami a gyerekek fejlődése szempontjából rendkívül hátrányos, hiszen nincs lehetőség a folyamatos gyakorlásra és az izmok megfelelő megdolgoztatására. A ceglédi fejlesztő központ megvalósításához rendelkezésre áll egy szerkezetkész ház, amelyben a tervek szerint alul egy hidroterápiás terem, a felső szinten pedig egyéni fejlesztésre vagy akár ottlakásra is alkalmas helyiségek találhatók, az épület liftes és akadálymentesítése megoldott.
 6. A program szereplői (kedvezményezettek, célcsoportok):
  • Halmozottan fogyatékos gyermekek
  • Mozgásszervi problémákkal küzdő gyermekek
  • Tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek
  • Speciális fejlődési zavarral élő gyermekek (autizmus, Rett-szindróma)
  • Értelmi fogyatékos gyermekek
 7. A program célja, és várható eredményei: A projekt fő célja, hogy a jelenlegi ellátórendszer a kiegészítő terápiák segítségével hatékonyabban és a gyermek egyéni igényeit jobban figyelembe véve működjön, halmozottan fogyatékos gyermekek esetén pedig komoly életminőség-javulást eredményezzen és a fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára komoly segítséget nyújtson.
  Várható eredmények:
  • korai fejlesztések kiegészítő terápiája valósul meg a Pest Megyei 2. sz. Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal folytatott együttműködésben
  • létrejön egy európai színvonalú komplex fejlesztő központ fogyatékosok számára, amely modellként szolgálhat más települések, térségek számára
  • iskoláskorú gyerekek számára speciális, az iskolai képzést kiegészítő, súlyosabb esetekben azt helyettesítő komplex fejlesztés valósul meg
  • a fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok anyagi és szociális helyzete javul a gyermek állapotának javításán és a család időszakos tehermentesítésén keresztül
  • közösségformálás, pszichés segítségnyújtás a fogyatékos gyermeket nevelő családok számára
  • információs adatbázis létrejötte a környéken élő fogyatékos gyermekekről és a komplex fejlesztés eredményeiről
 8. A program hozzáadott értéke (mennyiben más ez, mint egy állami ellátás, stb.): Állami intézményekben ezek a gyerekek nem kapnak állapotuknak megfelelő mozgásfejlesztést, egészségügyi ellátást. Ezt csak a módosabb családok engedhetik meg maguknak, hiszen a lovasterápia, balneoterápia, reflexológia, alternatív terápiák és a terápia helyszíneire való eljutás csak gépkocsival és megfelelő anyagi helyzettel rendelkező családok számára lehetséges. A tervezett ellátás önkéntes segítők bevonásával oldaná meg a terápiák lebonyolítását és mikrobusszal szállítaná a gyerekeket otthonukból a lovas tanyára ill. a hidroterápiás centrumba.
 9. A program fő tevékenységei:
  • Adatgyűjtés, helyzetfelmérés a térségben – a programban résztvevő családok kiválasztása
  • Együttműködés kialakítása a térségben működő speciális oktatási intézményekkel, védőnői hálózattal, gyógytornászokkal, orvosokkal
  • Önkéntesek bevonása a programba, szerepük, feladataik meghatározása
  • Fejlesztő központ létrehozása Cegléden (kognitív fejlesztés és hidroterápiás kezelések)
  • Gyöngyvirágos Tölgyes Lovas tanya bővítése, fejlesztése - 40 x 25 m-es fedett foglalkoztató kialakítása, istállók felújítása, amely színtere lesz a lóval való kontaktus, bánásmód foglalkozásainak.
  • Mikrobuszos szállítószolgálat beindítása
  • Egyénre szabott fejlesztési tervek kidolgozása, a gyermekek fejlesztése, állapotuk folyamatos nyomon követése, családokkal folytatott konzultáció
  • Nyári időszakban táborozás, szabadidős programok a fogyatékkal élő gyereket nevelő családok számára, közösségformálás
  • A program szakmai eredményeinek bemutatása különböző fórumokon (internet, szakmai találkozók)
  • Potenciális donorokkal való kapcsolatfelvétel
 10. A programban résztevő partnerek és azok hasonló területen szerzett tapasztalata:
  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Budapest.
  Paci Doki Alapítvány, Csemő: Az Alapítvány 4 éve foglalkozik sérült gyerekek lovas terápiájával. Domina Imre, a csemői tanya gazdája ingyen, ellenszolgáltatás nélkül kezeli a fogyatékos gyerekeket és nagyon szép sikereket ért el. Tevékenységének híre ment már a környéken és egyre többen hozzák ide mozgásfogyatékos, autista vagy egyéb fogyatékkal élő gyerkekeiket (www.pacidoki.hu).
  Szimba Alapítvány, Cegléd: Az Alapítvány 2001-ben jött létre a Cegléden és környékén élő szellemi és testi fogyatékos gyermekek megsegítésére. Évek óta küzdenek egy nappali foglalkoztató létrehozásáért, amelyben halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése és ellátása valósulhatna meg (www.szimba-fegya.hu).
 11. Fenntarthatóság (hogyan lehet a tevékenységeket továbbvinni a program lezárása után): A jelenlegi koncepció szerint a program két év után éri el azt a szintet, amikor az első csoportba bekerülő gyerekek állapota jelentős változást mutat. Az elért szakmai eredmények alapján a program a remények szerint képes lesz megmozdítani az adományozói kört, illetve komoly szakmai együttműködés alakulhat ki más szervezetekkel, amely további forrásokat hozhat. Jelenleg már folynak tárgyalások a Pethő Intézettel, akik a jövőben is figyelemmel kísérik és a tervek szerint támogatják is a fejlesztő centrum munkáját. A fentieken túl, úgy gondoljuk, hogy az állami szerepvállalásnak is növekednie kell ezen a területen, ha ez nem történik meg, az a fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok teljes ellehetetlenüléséhez és a gyerekek állapotának stagnálásához, illetve romlásához vezet.
 12. Kockázatok:
  • Finanszírozási nehézségek a három év letelte után
  • Az állami ellátásban dolgozókkal való együttműködés nehézségei
  • Néhány család esetén előfordulhat passzivitás, kitartás hiánya
  • Állami szerepvállalás nem megfelelő szintje

.: ^ fel :.   .: Elérhetőség :.   .: Facebook - Paci Doki Alapítvány :.   .: Facebook - Imre Domina :.

 
www.fapadweb.hu © fapadweb
»;)www.kexgrafika.huValid HTML 4.01Valid CSSValid HTML (Tidy alapon) Utolsó frissítés: 2013-05-27